BejelentésJAKOBI ANNA MÁRIA festőművész honlapja
A VONALAK ÍGÉZETÉBEN Balra: Jakobi Anna Mária: VÉRSZERZŐDÉS

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Ez egy érdekes világ...jakobiannás.....

Rendezgetem az írásokat... A 1984-től napjainkig...... KÁDÁR PÉTER ÚJSÁGÍRÓ: Kitűnő formaérzék, szecessziós hajlamokkal. Mintha távol-keleti selyemképek indázó vonalszerkezetét éppúgy átvenné, mint a népi díszítőművészetet és ornamentikát. Minden kép szimbolikus mondanivalót hordoz. Lírikus, sajátos világgal... SZABÓ PÉTER ÚJSÁGÍRÓ: Egy érett, gyönyörű asszony néz ki hajnalonta az ablakon. Érzi, mennie kell. Copfba köti a haját,és lakkcipőt húz. Egy asszonnyá varázsolt, kíváncsi szemű kislány indul el újra, ki tudja, hányadszor. Ma odatalál... Mintha nem is egy ember rajzolta volna mindezt,hanem egy riadt kislány, együtt egy megkeseredett vezeklővel,egy komfortra éhes polgárral,egy izzó testű nővel, egy spártai harcossal. Jakobi Annában ennyi ember lakozik?! Lehet, hogy bennünk is ugyanennyi él?Ha igen, gyanítom, hogy akiket bugyutasággal áldott meg az Isten, azokban békésen megférnek ők, akiket pedig a gondolkodás kényszerével vert meg, azokban örökké háborúskodnak egymással. Szerencsés, aki ezt a harcot képes kirajzolni magából. SZAKÁCS ZSUZSANNA ÚJSÁGÍRÓ: Mintha magát is megrajzolták volna. A dereka, az ujjai, a szemöldöke s a szája szögletében a mosoly csupa karcsú vonalvezetés. A haja, a szeme, a bőre, finom színes harmóniája. Amikor tárlata kíváncsivá tett az alkotóra,, ez a kép mosolyog reám.Kicsit zavarban van. Nem is érti, miért kérdezem, hiszen ő megtalálta a formát, amivel elmondja, amit akar. Nem szavakból, hanem színekből, vonalakból, visszatérő jelképekből alkot mondatot. ZUBORNYÁK ZOLTÁN SZÍNÉSZ: Jakobi Anna egy színes fényálmokat szövögető ragyogó szemű, csendes asszony, aki hajnalonta egy kis konyhában magányosan álmodja képeire látomásait. BATA IMRE ÉS FŐSZERKESZTŐ: Jakobi Anna grafikái egy álomvilágot manifesztálnak szürrealista eszközökkel. GOMBKÖTŐ GÁBOR ÚJSÁGÍRÓ: Különleges világot teremt a képein, pontosabban: újrateremti a világot. WEHNER TIBOR MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ: Karakteres formarend és színvilág, montázstechnika, geometrikus és valósághű, stilizált elemek keverése, síkszerűség,síkok egymás mellé, és mögé helyezése, motívumhalmozás jellemzi. Mítoszok, a régmúlt történeti korok konkrét és atmoszferikus megidézése,interpretálása, balladisztikus hangvétel... KERÉKGYÁRTÓ ISTVÁN MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ: Rendkívül gazdag fantáziával alkotja képeit. Sajátos, csak rá jellemző jelképi világot teremtett. A stilizáltság, , ám ugyanakkor az aprólékos kidolgozás jellemzi műveit. Ez jelzi, hogy folytatója a magyar női festészet legjobb hagyományainak. TOKAI GÁBOR művészettörténész: Művészeti elveiben következetes, szuverén alkotó. Témája a magyarság, a mítoszok gyökereiig való hatolás vágya. Mitikus hangvételű képei mindig is tiszta jelképekből építkeztek. FELEDY BALÁZS MŰVÉSZETI ÍRÓ: Jakobi Anna Mária belülről festi ki, nagyon mélyen a személyiségében lévő benyomásait. Emlék és álom,úgy hiszem kulcsszavak művészetében. Az introvertáltság és az extrovertáltság sajátos együttességgel van jelen a képein, , s mindez első látásra valami különös állapotba hozza a művek szemlélőjét. Legjellemzőbb egy valóban szürrealizmushoz közelítő felfogás, mely álomszerűen, intuitív, ösztönös módon jelenik meg a képein, képzettársítások sokaságával együtt, mégsem ösztönképek festményei, hanem egy igen tudatos alkotói folyamat végeredménye. Ugyanúgy ösztönös, mint tudatos is, s ezek szimbiózisa, eggyé olvadása adja munkáinak igazi szellemi és vizuális izgalmait. Egyéni színszerkezeteket alkalmaz. Ő nem a zaklatott foltok festője, hanem vonalakból építkező, szinte struktúrákat,szerkezeteket, /festői szerkezeteket/ teremtő festő "esete", aki foltjait, pontos formáit szinte mindig éles vonalak közé szorítja....Sajátos szimbolikus szürrealizmus jellemzi. SZILVÁSI CSABA ÍRÓ, MŰFORDÍTÓ: Jakobi Anna viaskodva álmodja és álmodva viaskodja az életet. Víziók és valók ülnek benne,s ő a száz színű álomrettenetet, a szent káprázatokban előtte kavargó titkokat sajátos mitológiává szintetizálja. Ebben az egységes, harmonikus, ritmikus,örökmozgó világban jól megfér egymással Kharon, az alvilági révész, az elárult bibliai József, a keresztre feszített Megváltó, Zsuzsanna és a vének, Emese és a Turul madár ....


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!